Doshao sam

Došao sam. Znači, morao sam odnekle da krenem… da odem.

Neki su morali da odu, jer im je nalog potpuno uništen. Ja nisam morao. Gotovo da i nisam otišao, a opet – evo me ovde…

Neke sile, dakle, deluju, ali ja protiv njih nemam adekvatnu odbranu: Ili damin gambit, ili da razvijem maniju gonjenja ili teoriju zavere ili haosa… Međutim, nisam odbrambeni igrač, nisam, čak, ni Aljehin, ali budući da su svakako u pitanju snage mraka i haosa i da načelo entropije deluje, a imajući u vidu da je umobolnica predaleko od moje kuće da bi darling mogla da mi donosi cigare svaki dan ja pišem.