Citat

„Kada je o tebi reč, sve je moguće, pa i ono nezamislivo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Kasnije, kad sam ostao sam, ponos se povukao pred sledećom mišlju: Od sada će njegov duh biti poput snažnog reflektora koji će nemilosrdno osvetljavati sve moje slabosti… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Kako je teško ocu da položi ispit na koji ga stavljaju njegova deca! I kako je teško podneti pomisao da se čovek, sa svim svojim slabostima, svojim slepilom, svojim zabludama i svojim kukavičlukom, upisuje u njihove duše!“

Iz pisma Pradovog oca – „Noćni voz za Lisabon“ Peter Bijeri alias Paskal Mersije