G

Setim se njenog pogleda. Sitne građe, svetlih očiju i kose, gotovo dečijeg izraza lica. Ne znam šta je pre od pobrojanog moglo da zavara. Ogromna energija u malom pakovanju. Kliše. Kao i taj pogled. Pa ipak…

I osmeh, kada je izgledalo moguće da ama baš sve što postoji može da bude lepo.

Lagani govor, koji je neretko zvučao kao zagrevanje moćne mašine. Samo nagoveštaj snage.

Jednostavnost i veština da se u njoj uživa. Nedvosmislena želja da se bude tu bez krivice. Lako i lepo i nije se još dogodilo.