“On and on the rain will fall

Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are”
Sting

Znate tu melodiju. Bilo je negde oko pola sata posle ponoći. Radio je stajao na komodi pored kreveta. Krevet je bio još topao, a njena cigareta je dogorevala. Udahnuo sam dim i zakašljao se. Izgledalo je kao da su mi zbog toga oči pune suza.