Brodolom, brakolom

Brak… kriza braka, razvodi… u čemu je stvar?

Nije u pitanju samo (ljubavni) odnos izmedju dvoje. Reč je o porodici (ne samo imajući u vidu decu, jer moguće su i porodice, odnosno brakovi bez dece). Ipak, ta zajednica, nije entitet za sebe. Nju čine pojedinci, individue sa sopstvenim potebama koje su oformile neku vrstu saveza.

Porodica znači i dom, neko mesto u koje se svaki dan vraćam(o). Ponekad je teško razlučiti da li se prilikom tog povratka, više vraćamo sebi ili drugima? Izgleda da cela stvar puca, ako se tu negde, ravnoteža naruši.

Ostalo… poligamija, poliandrija, štatijaznam, to su sve alternative-ćorsokaci. Gluposti, često duplirane pokušajima da se od njih napravi nekakav koncept.

Pojedinac treba da bude načisto da li mu je potreban dom, porodica, brak i deca, ili samo nešto od navedenog, ili ništa. Čak i tada, neuspesi, odnosno brakolomi nisu retkost. Olujna vremena.

Kad je nemirno more predstavljalo prepreku za hrabre mornare?