Ljudi koji nikoga ne vole

Nekako imate taj osećaj da im ne možete ništa. Nije moguće nešto im dokazati, privoleti ih da barem razmisle. Jedino vam je na raspolaganju da ih zauvek otkačite i udaljite ih sopstvenih života. I onda, čak i tada, oni će se ponašati kao da ste se vi udaljili iz njihovih života (konačno ste iz njihovog nadmenog držanja shvatili da vam tamo, zapravo, nikada i nije bilo mesto).