Imam tri želje, samo mi fali zlatna ribica

Želja numero uno:

„Bože podaj zdravlja svima, da bi dao i mojoj deci.“ – moja pokojna baba Danica i njena svakovečernja mantra.

Želja numero due:

Kinta vanredna da kane, kol’ko da se razdužim, pa da ne pripadam više u onaj aforizam od otojič.

Želja numero tre:

„Da ti tvoja medna usta…“ – neki provod.