Za G kada nije tu

Šta bi trebalo da imamo?

Priče, zajednička interesovanja, otkrivanja. Seks, tajnu, trenutke koji donose svima i ne odnose nikome. Strip, putovanja izmišljena i  sećanja izmaštana. Sa mnogim neostvarenim mogućnostima. Sebe same kakvi nismo bili.

Pokušaj da se zaviri u „Šta bi bilo kad bi bilo?“ a da se, zapravo,  nikada ne sazna. Nešto kao dvorana sa otvorenim vratima,  iz koje izlaziš baš u trenutku kada se ta vrata otvore. I u koju se radosno vraćaš, sa saznanjem da će se nanovo otvoriti i da nećeš pogledati iza njih…