ŽENA ŠTAKOR*

Ni posle dve godine rada u istoj prostoriji nisam uspeo da naš „odnos“ odmakne od hladnoće prvog dana. Osim što se ne usteže da povremeno iznosi svoje zahteve.

Pri tom, misli da je dovoljno samo ljubaznim tonom zatražiti i biće ispunjeno. Kao na primer:

– „Da li bi vam bilo teško da se naguzite, kako bih mogla da vam gurnem ovo šiljato penkalo u anus?“

Šta će tvoje penkalo u mojoj bulji?

Pa ništa posebno. ja, tako, malo volim da ga gurnem, pa da ga rotiram po unutrašnjosti.

Da ga stvrdlaš… dakle, neće moći.

Dok bi ona „tako, malo rotirala“ raznorazne predmete po vašoj unutrašnjosti, pri svakom vašem pokušaju da iz nje izmamite ljudsku reakciju – dočekala bi vas njena ledena spoljašnjost. Osim, naravno, u situaciji kada njoj nešto treba.

Kada dodje do sukoba, ma ne, samo do naznake da bi moglo da dodje do sukoba – ona se povlači. Ali vas, „iza prvog ćoška“ čeka ono penkalo.

Kada joj dodju prijateljice, onda šapuću u vašem prisustvu. Koliko god se trudili, nemoguće je čuti bilo koji zvuk. A one tako komuniciraju.

Ima zmiju. Zmija se nastanila, kako u njenom novčaniku, tako i u džepovima i tašnama.

Ima svoj parazitski život, okrutnu narav, racionalna je i bez duha.

Sećate se, svakako, Fromovih „portreta“ slavnih, autoritarnih ličnosti. Ovakvih žena, ili muškaraca štakora, ima svuda oko nas. Najviše me je dojmio portret Himlera, šefa SS. Parafraziraću jedan odlomak:

„Ostao bi neprimećen, da nije bilo izuzetnih okolnosti, koje su dovele do toga da ispliva na površinu. Okončao bi mirno, svoju malu karijeru nižeg računovodje i tiho otišao u penziju. Ostao bi zapamćen od šefova kao savestan, tačan i ažuran radnik, dok bi ga se kolege i potčinjeni sećali kao sitničavog i uzdržanog kolege, koji je svoj mali sadizam ispoljavao insistirajući, kruto, na tačnosti i ispravnosti…“

* „Štakor“- pacov hr. prim. aut. Takodje, bila mi je jača ta, hrvatska reč za pacova, koji se kod nas odomaćio i ne deluje toliko upečatljivo. Može, čak, biti i znak u kineskom horoskopu, dok ŠTAKOR kao reč – deluje.