Lepota vs Izgled aka(m) da skakam

„Fizička lepota čovekova je jedina velika sreća njegova, i među ljudima, a ne samo među ženama.“ – veli slavni Dučić. Potom halucinira o tome kako spoljašnju lepotu, obavezno prati ona unutrašnja:

„Lepota fizička, to je neosporno jedna plemenita čovekova vrlina. Uostalom, telesna lepota je samo spoljni izraz viših unutrašnjih čovekovih lepota, jer lepota nije nikad bila osobina zlikovaca i nevaljalih žena; i, neosporno, uvek pored fizičkih lepota u istom čoveku boravi još nekoliko bilo duševnih ili duhovnih kvaliteta prvog reda.“

Nema veze sa životom. Osim što, kako priznaje i sam najveći pesnik među bonvivanima i najveći bonvivan među pesnicima, lepota daje prednost „na prvu loptu“. Bezbroj puta mi se desilo da pažnju neke zgodne žene, sa kojom tek što sam zapodenuo razgovor, odvuče neki lepotan u prolazu. Visok momak, pa tanak. Šta da vam pričam. Dovoljno je da se pojavi…

Ne retko mi se, međutim, desilo i da, nešto kasnije, ista dama potraži utehu, upravo u mom društvu.

Fizička lepota, po meni, veoma često predstavlja usud, neku vrstu opterećenja. Nosi sobom izvestan teret, slično, sasvim slično kao i ružnoća (Iako ne volim taj izraz, jer mislim da nema ružnih ljudi, nego samo neprivlačnih. Naročito nema ružnih žena). I jedna i druga osobina, privlače pažnju okoline. Pažnja, naravno, nije isto što i naklonost. Imam utisak da bi se mnogi od nas iznenadili u kolikoj meri lepota izaziva tzv. negativnu pažnju.

Osim zavisti, ima tu još nečega. Biti lep, privlačan, često predstavlja istu muku kao biti neprivlačan. To znači da neke druge osobine padaju u zasenak. Sretao sam fizički lepe ljude kojima to smeta do te mere, da ih je gotovo lišilo moći da stupaju u zdrave društvene kontakte.

Ipak, poznata je stvar da se ljudima koji poseduju privlačnu spoljašnjost lakše otvaraju mnoga vrata. Posmatrajte samo male skupine ljudi koji razgovaraju. Najčešće glavnu reč vodi (ili je bolje reći nepodeljenu pažnju izaziva) ili najlepša žena ili najviši muškarac. U tu zamku često i sam lako upadam. Takođe i većina vas, drage moje i dragi moji, makar nesvesno (za one koji ne žele da priznaju).