Ljubav, Vera, Nada

Ljubav se zvala Agape. Bila je, naslućujete, Grkinja. Začudo, prirodna plavuša. U stvari, kosa joj je bila svetlo – smeđa, ali za grčke uslove to je kao da vam u goste dodje neka Šveđanka. Njen ćale je govorio naš jezik perfektno. Bez naglaska. Godinama je poslovao sa firmama iz ex Yu i znate već.

Vera je bila naša, ali ja sam je zvao po grčki: Pisti. Pisti je pizdela zbog toga, a Agape se smejala. Šalila se i na svoj račun. „Kod vaz, ja bi ce zvala Ljubana“. Onda bi smo se smejali Pisti i ja.

Nada je na grckom Elpida. Rimuje se sa Etida…