Freak corner

Na uglu (obično samo stojim i pušim) srećem te ljude. Neke od njih nisam godinama video. Sada nailaze svakodnevno.

Nekako žive, hodaju, nose svoje male potrebe. Od tih potreba sazdana su njihova stremljenja, njihove svakodnevne akcije, ciljevi, maštanja i snovi. Životi.

Nemaju problem u vezi sa izlaganjem.

Liče na nas, sasvim obične.