Sasvim u vezi sa svim

Samo da vam kažem nešto. Jedan deo mladih je anksiozan. U vezi sa svim. Drugi deo je agresivan. U vezi sa svim. Sasvim. Mislim da nema neke, kao, (zlatne) sredine. Kapirate, znam, da su i ovi agresivni, zapravo anksiozni…

Kada kažem agresivnost, ne mislim isključivo na nasilje. Mislim i na agresivnu seksualnost, koja je danas uočljivija kod devojaka, dok muški radije samo odigravaju varijante sa nasiljem (pa makar da je reč tek o namrgođenim licima i glumljenju opasnih momaka).

Svestan sam i da cure često ne idu dalje od puke manipulacije, ali isto tako – čitam i razna istraživanja… ‘ste čitali neš’ od toga skoro?