U S B

Verovatno bi se cela stvar završila na tome. Odvezli su zajedno Gordanu na aerodrom. Prošetali su se to popodne po centru Beograda, seli u kola i vratili se do večere u Novi Sad.

 

Međutim, sutradan, Marko je rano otišao u teretanu, a Jelena je ostala da sačeka Mariju, ženu koja im sprema stan i povremeno pegla. Dogovorila se za taj dan da se vidi sa dve prijateljice da zajedno popiju kafu. Termin se bližio, Marija još nije dolazila, a nije se javljala na mobilni telefon. Jelena je odavno doručkovala, ispratila Marka, odabrala garderobu za prijatano i sunčano jutro i sada je već nervozno prebirala po ladici tražeći ključeve od kola. Izvlačeći svežanj ključeva, zakačila je privezak na kome je visio maleni USB. Nije joj bio poznato da u kući poseduju takav i znatiželjno ga je zavrtela prstima. Na jednoj strani je tankim markerom bilo napisano, skoro sasvim izbledelo ime „Gordana“.

 

Uključila je lap-top i gurnula USB. Kliknula je na „Trascedent disc“ i na monitoru su počele da se pojavljuju fotografije…